Студія Освіти для Викладачів СОВа в особі ФОП Сушко Світлани Євгенівни є суб’єктом підвищення кваліфікації педагогічних працівників і надає освітні послуги у повній відповідності до законодавства України,
зокрема – “Закону про освіту” (чинна редакція від 18.03.2020, ) та Постанови  КМУ №800 (зі змінами №1133 від 27.12.2019) про «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

На виконання вимог “Порядку”  на цій сторінці  опубліковано реєстр виданних документів (сертифікатів) про підвищення кваліфікації, а тут розміщено програми наших курсів та тренінгів.

 

УГОДА КОРИСТУВАЧА
(правила та умови замовлення,
порядок оплати та повернення коштів)

 

Ця Угода користувача (далі – Угода) визначає принципи взаємодії сторін при пропонуванні до замовлення товарів (послуг) і їх придбанні на сайті, що має адресу в мережі Інтернет https://www.studiosova.com.ua (далі – Сайт).

Адміністратором та Продавцем Сайту, що визначає основні умови пропонування товарів (послуг) та їх замовлення і придбання, є «Студія Освіти для Викладачів СОВа в особі» ФОП СУШКО СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА. Якщо не уточнюється інше, то під Товаром надалі слід розуміти материальні товари (предмети), права на об’єкти інтелектуальної власності  та можливість отримання послуг, що пропонуються до придбання та замовлення на Сайті.

 

 1. ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  1. Користувачем (Покупцем) може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку і володіє повною дієздатністю, зацікавлена в замовленні і придбанні товарів.
  2. Для здійснення покупок відвідувачеві необхідно заповнити реєстраційну форму та перейти до етапу оплати.
  3. До здійснення реєстрації відвідувач може знайомитися з правилами і умовами, викладеними на Сайті, знайомитися з товарними пропозиціями, переглядати товари тощо, без здійснення оформлення замовлення і набуття статусу Покупця.
  4. Формуучи замовлення, Користувач:
   • погоджується з умовами взаємодії з Адміністратором, викладеними в цій Угоді та розділах (на сторінках) Сайту;
   • гарантує, що зазначені ним дані (П.І.Б., мобільний телефон, e-mail та ін.) є правдивими;
   • погоджується на передачу Адміністратору своїх персональних даних, їх обробку, зберігання, передачу і використання, в тому числі третіми особами, які залучаються для виконання замовлень.
  5. Оформлюючи замовлення, Покупець підтверджує свою згоду з усіма умовами здійснення покупок на Сайті і принципами взаємодії сторін, викладеними в цій Угоді та на Сайті .
  6. Для отримання окремих можливостей або виконання окремих замовлень (як то спрощена процедура оплати банківською карткою, оплата частинами (в кредит), інші особливі умови отримання товару (послуги) чи його оплати, повернення коштів за повернутий товар (послугу) в разі скасування угоди купівлі-продажу тощо) від Покупця може потребуватися вчинення додаткових дій та/або надання додаткових даних (документів), в тому числі, але не виключно:
   • надання інформації про адресу проживання;
   • надання реквізитів банківського (карткового) рахунку для перерахування коштів;
   • паспортні дані;
   • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
  1. Покупець, протягом всього строку здійснення покупок на Сайті, має право змінювати та доповнювати надані ним дані з врахуванням пункту 4 цієї Угоди.

 

 1. ПРОПОНУВАННЯ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ)
  1. На Сайті пропонуються до замовлення і придбання товари (послуги) з підвищення кваліфікації в освітній сфері. Товари пропонуються в розділах Продукти на постійній та/або поновлюваній основі.
  2. Товари також можуть пропонуватися в розділі Події. Придбання товарів, пропонованих в рамках Подій, регулюється положеннями цієї Угоди, з урахуванням наступного:
   • до замовлення пропонується певний асортимент на особливих умовах;
   • умови, на яких товари пропонуються до придбання в рамках Подій, можуть діяти протягом обмеженого проміжку часу: від декількох годин до декількох днів;
   • за умови придбання (оплати) Покупцем товару Продавець гарантує надання товару, пропонованого до продажу в рамках Подій, в повному обсязі та належної якості, незалежно від подальшої можливої зміни ціни;
  3. Події не є маркетинговими заходами.

 

 1. УМОВИ ПРИДБАННЯ
  1. Інформація про Продавця (реквізити суб’єкта господарювання) товару вказується на Сайті в розділі «Інформація».
  2. Загальні умови придбання товарів та виконання замовлень визначаються цією угодою, а також можуть зазначатися в окремих розділах (на сторінках) Сайту.
  3. Умови придбання конкретного товару або виконання замовлення що вказуватися в його описі та/або на сторінці оформлення замовлення (чекаут) є невід’ємною частиною угоди куплі-продажу.
  4. Адміністратор докладає максимум зусиль для надання інформації про товар якомога точніше. Однак з технічних причини не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Для повноти відображення інформації про товар Адміністратор має право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про товар в будь-який час.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  1. Для оформлення замовлення Покупець формує заявку, натиснувши на відповідну кнопку «Оформити замовлення», «Замовити», «Зареєструватись», «To order» і т.ін. (один з варантів, залежно від наявності) в опису конкретного продукту.
  2. Оформлюючи і направляючи замовлення до виконання, Покупець підтверджує, що:
   • він погоджується з усіма умовами придбання відповідного товару, викладеними в цій Угоді, розділах Сайту, описові товару тв в чекауті і беззастережно їх приймає;
   • він ознайомився з інформацією про товар, наявністю (відсутністю) преференцій, знижок, особливими умовами оплати та/або доставки, тощо, отримав її (інформацію) в обсязі, достатньому для здійснення покупки;
   • товар замовляється (придбавається) ним свідомо, добровільно та добросовісно, для цілей легального використання.

 

  1. Склад і остаточна вартість сформованого замовлення відображається при завершенні оформлення/підтвердження Покупцем покупки.
  2. Після отримання замовлення від Покупця Адміністратор здійснює його обробку і направляє підтвердження на електронну пошту.
  3. Замовлення вважається прийнятим до виконання, а договір купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем – укладеним, після направлення Продавцем повідомлення, з підтвердженням факту прийняття замовлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації (або в інший спосіб).
  4. Продавець може відхилити замовлення в разі неможливості його виконання, шляхом надсилання повідомлення Покупцю на електронну пошту (або в інший спосіб). В такому випадку права і обов’язки сторін, пов’язані з продажем і передачею замовленого товару (надання послуг) Покупцю і його оплатою, припиняються, а вартість товару, оплачена Покупцем банківською картою, за вирахування комісійних платежів платіжної системи за обробку транзакції, повертається на карту, з якої була проведена оплата чи на інший рахунок або в інший спосіб за окремою угодою сторін.

 

 1. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ
  1. Ціна товару вказується в українській гривні і не включає вартість доставки товару чи переміщення Покупця до місця надання послуги.
  2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціни товарів, що пропонуються до придбання. Зміна ціни не стосується замовлень, які вже були прийняті Продавцем до виконання, що підтверджено фактом оплати та надсиланням Покупцеві відповідного повідомлення (підтвердження).
  3. Доступні Покупцям способи оплати товарів та/або послуг (банківською карткою при оформленні замовлення, в терміналі самообслуговування, при врученні, частинами/в кредит тощо) можуть змінюватись і залежати від технічних можливостей та комерційних домовленостей Адміністратора з фінансовими партнерами Сайту.
  4. Спосіб здійснення оплати обраних Покупцем товарів та/або послуг визначається за погодженням з Продавцем та вказується в картці товару(послуги)/на сторінці оформлення замовлення (реєстрації).
  5. Товар на момент його передачі, а послуга на момент початку її надання, повинні бути повністю оплачені Покупцем (за винятком випадків оформлення угоди купівлі-продажу з оплатою частинами або в кредит).

 

 1. ДОСТАВКА ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Доставка товарі здійснюється по всій території України за винятком АР Крим і територій проведення ООС, надання послуг здійснюється за адресою або дистанційно з використанням мережі Інтернет у відповідності до умов, зазначених в описі товару.
  2. Вартість доставки замовлення визначається відповідно до тарифів служби доставки, яку обрав Покупець на сторінці оформлення замовлення. Покупець оплачує вартість доставки замовлення як окремої послуги, що надається йому додатково. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання замовлення Покупцем. Покупець погоджується, що вартість доставки замовлення як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли Покупець повертає товар і йому повертається раніше оплачена вартість товару відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів».
  3. Замовлення вважається виконаним Продавцем в момент фактичної передачі товару або після надання послуги Покупцеві. Для отримання замовлення Покупцю необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та/або засвідчити факт оплати (пред"явити підтвердження на елктрону пошту, квтиток, чек, QR-код чи в інший спосіб, обраний під час замовлення ) .
  4. Право власності на товар чи результати отримання послуги та пов’язані з цим  ризики переходять від Продавця Покупцеві з моменту виконання Замовлення.
  5. Передача Покупцеві товарів з їх оплатою у відділенні готівковими коштами та вартістю, що відповідно до вимог законодавства потребує його ідентифікації, здійснюється лише за умови проходження такої ідентифікації (пред’явлення та надання копії документу, що посвідчує особу та РНОКПП).

 

 1. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
  1. На товари, придбані на Сайті, надається гарантія відповідно до чинного законодавства у сфері захисту прав споживачів та залежно від сервісної політики виробника.
  2. Гарантійним випадком є виявлення Покупцем істотних недоліків товару в момент отримання замовлення (механічні пошкодження, некомплектність, дефект, неробочий стан тощо) або при експлуатації товару протягом встановленого строку гарантії.
  3. Строк гарантії обчислюється з дня придбання товару, який вказується у відповідному документі (квитанція, гарантійний талон тощо), якщо інше не встановлено законодавством.
  4. Загальними гарантійними зобов’язаннями Продавця щодо товару є забезпечення здійснення безоплатного ремонту товару з недоліком, заміна товару з істотним недоліком, а у випадку неможливості здійснити таку заміну - виплата компенсації за повернутий товар.
  5. Загальними гарантійними зобов’язаннями Продавця щодо послуги є надання послуги належної якості із дотриманням усіх умов, вказаних в описі, зокрема та не лише – її вартості, місця, дати та часу надання, надання у повному обсязі та ін.

 

 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
  1. У разі, якщо товар не відповідає очікуванням Покупця, він має право повернути товар протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його отримання при дотриманні умов, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».
  2. Повернення окремих товарів має здійснюватися шляхом їх відправки безпосередньо Продавцю, інформація про що зазначається на Сайті при їх пропонуванні (в картці товару).
  3. При поверненні товару Покупець зобов’язаний заповнити заяву на повернення (бланк повернення), зазначивши найменування та кількість товару, що повертається, об’єктивні причини повернення, а також упакувати товар: покласти назад в коробку або пакет і вкласти в нього заяву.
  4. В разі не дотримання умов надання, вказаних під час замовлення, чи отримання послуги неналежної якості, Покупець має право на отримання повного або частково відшкодування вартості замовлення відповідно до обсягу та  якості фактично отриманих послуг.
  5. Повернення Покупцеві коштів за повернений товар (послугу) належної якості здійснюється у готівковій чи безготівковій формі за погодження сторін у розмірі вартості товару (послуги) на момент покупки із вирахуванням суми податкових зборів, комісійних, транспортних та інших платежів, сплачених Продавцем під час виконання цієї угоди.

 

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  1. Адміністрація сайту збирає персональні дані необхідні для здійснення покупки Сайті, для надання окремих Сервісів, а саме:
   • при відповідях на питання Користувача;
   • при публікації відгуків Користувача;
   • для зворотного зв'язку з користувачем і для направлення інформації (в т.ч. реклами) з метою пропозиції послуг. Якщо Користувач бажає відписатися від розсилки новин, він може це зробити за посиланням, яке публікується в листі.

 

  1. Здійснюючи замовлення та/або сплату за товар Покупець дає згоду на збір, зберігання та обробку персональних даних Адмністратором.
  2. Адміністратор сайту зберігає персональну інформацію Користувача відповідно до внутрішніх регламентів і вимог чинного законодавства.
  3. Відносно персональної інформації Покупця зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
  4. Адміністрація Сайту має право передати персональну інформацію Покупця третім особам в наступних випадках:
   • Користувач висловив свою згоду на такі дії;
   • передача необхідна в рамках використання Покупцем сервісів Сайту - здійснення покупок, реєстрацій, оформлення замовлень та ін..;
   • передача передбачена законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
   • така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково) при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов конфіденційності стосовно отриманої їм персональної інформації.
  5. Користувач має право змінити надану інформацію.
  6. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення письмової заяви за реквізитами, вказаними в Контактної інформації.

 

 1. ФОРС-МАЖОР ТА НАДЗВИЧАЙНІ ОБСТАВИНИ
  1. У разі виникнення непередбачених надзвичайних ситуацій, внаслідок катастроф, пожеж, природних катаклізмів, а також внаслідок втручання третіх осіб, в тому числі державних служб безпеки і правоохоронних органів, та інших надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, при яких належне виконання виявилося неможливим, Адміністратор сайту не несе відповідальності за припинення доступу Покупця до Сайту, припинення роботи програмного забезпечення та обладнання, які здійснюють функціонування сайту, часткову або повну втрату без можливості відновлення реєстраційних та персональних даних Покупця та інформації і не зобов'язаний відшкодовувати Покупцеві понесені у зв'язку з цим збитки.
  2. У разі виникнення непередбачених надзвичайних ситуацій, внаслідок катастроф, пожеж, природних катаклізмів, а також внаслідок втручання третіх осіб, в тому числі державних служб безпеки і правоохоронних органів, та інших надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, при яких належне виконання замовлень виявилося неможливим, Продавець не несе відповідальності за невиконання замовлення Покупця, і не зобов'язаний відшкодовувати Покупцеві понесені у зв'язку з цим збитки, що не розповсюджується на повернення коштів за не отриманий товар чи не надану послугу.

 

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ
  1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України. Всі суперечки і претензії регулюються на підставі положень цієї угоди, або в порядку, встановленому законодавством України.
  2. Всі претензії, що виникли в зв'язку з даною Угодою, в першу чергу спрямовуються Покупцем Адміністратору сайту на електронну пошту, вказану у розділі сайту «Контакти» . Адміністратор зобов'язується протягом 10 (десяти) робочих днів відповісти на дану претензію, направивши лист з викладенням своєї позиції за вказаною в претензії адресою електронної пошти. У разі неможливості вирішення претензії шляхом переговорів, спір вирішується в порядку, передбаченим цією Угодою.
  3. Не приймаються претензії, що виникли внаслідок незадовільної роботи сайту в результаті недостатньої технічної потужності обладнання або інтернет каналу Покупця, неправильні налаштування обладнання або програмного забезпечення на стороні Покупця.
  4. Покупець і Адміністратор Сайту погоджуються, що все що всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цієї Угоди або у зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу Справжнього угоди вирішуються відповідно до норм українського законодавства за місцем знаходження адміністрації сайту.

 

 1. Заключні положення
  1. Ця угода набирає чинності після успішного завершення Покупцем  оформлення замовлення і діє до настання обставин, які обумовлюють необхідність зупинки функціонування Сайту і всіх його послуг, або до моменту розірвання відносин з Покупцем через порушення ним положень цієї угоди, а також в інших випадках, передбачених законодавством та цією Угодою.
  2. Здійснюючи замовлення товару на Сайті, Покупець підтверджує свою згоду з усіма положеннями Угоди, а також свою відповідність всім умовам, відбитим в формах замовлення і необхідним для успішного замовлення товару.
  3. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
  4. Дана Угода не може бути трактована як договір про встановлення агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин між Покупцем і Продавцем, що прямо не вказані в цій угоді.

 

Корисна інформація щодо підвищення кваліфікаії

 

 

Відповідно до частини другої статті 54 Закону педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Але такий обов’язок урівноважується правом педагогічних працівників, визначеним у частині першій цієї статті, на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організаційінших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації.

 

Види підвищення кваліфікації

1.Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
2.Стажування.
3.Можуть бути визнані як підвищення кваліфікації: y участь у програмах академічної мобільності y наукове стажування y самоосвіта y здобуття наукового ступеня y здобуття вищої освіти. Вчитель самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації.

 

Хто може підвищувати кваліфікацію педагога

Суб’єкти підвищення кваліфікації: y заклад освіти або його структурний підрозділ y наукова установа y юридична особа y фізична особа, в тому числіфізична особа-підприємець.

 

Документ про підвищення кваліфікації

Видається вчителю за результатами підвищення кваліфікації. Розробка Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку визначає суб’єкт.

Документі має містити: y повне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації y тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС y ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію y опис досягнутих результатів навчання y дату видачі та обліковий запис документа y найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис 

 

Механізм підвищення кваліфікації

1.Керівники закладів освіти після затвердження кошторису на рік оприлюднюють  загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення кваліфікації.

2.Протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подає керівникові пропозицію до плану підвищення кваліфікації на цей рік з інформацією про:

тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо);

форми;

обсяг (тривалість);

суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;

вартість підвищення кваліфікаціїразі встановлення) або про безкоштовний характер послуги.

3.Педагогічна рада закладу розглядає та затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторису закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на цей рік.

4.На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти (уповноважена ним особа) забезпечує укладання договорів між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.

 

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv

 

Постанова КМУ № 800 “ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#n10

 

Лист-розяснення Міністерства освіти і науки України № 1/9-141

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/1_9_141_04_03_2020.pdf

 

 

 

 

CALENDAR

Upcoming Events

Заявка